Co na lidi nejvíce účinkuje?

Je to láska? Nebo snad porozumění? Soucit? Zlost nebo nenávist? Některé vlastnosti jsou nám milejší, ale některé takto bohužel nefungují a můžeme o nich říct pravý opak. Co na lidi nejvíce účinkuje, bude zřejmě ta negativní energie, protože k té se většinou lidé uchýlí, když si nejsou něčím jistí. Když si nejsou jistí sami sebou nebo když váhají. Na ní se bohužel obracejí i v době, kdy si nevědí s něčím rady nebo potřebují pomoct a nemají jinou šanci. Zapomínají na své morální hodnoty a překračují meze z dobré a kladné energie, na tu opačnou stranu. Volí negativní stránku a tak se potom obracejí na ostatní lidi a ono to dokonce občas funguje. Takže když to nejde po dobrém, tak to jde, můžete si klidně doplnit sami, jistě víte, o čem je řeč a co zde správně podle toho úsloví patří.

Optimismus, který se nám vzdaluje

Často pak používáme spíše výhružky či kárání, abychom ostatní přinutili něco udělat, co potřebujeme. Používá se to jak v práci, tam tedy hodně často, tak bohužel už i v osobním životě. Jenomže občas si to chceme něčím vynahradit, takže pokud si alespoň s partnerem či partnerkou rozumíte, tak si můžete zlepšit náladu například poppers.